Test: Är du manodepressiv?

Misstänker du att du är manodepressiv/bipolär? Ta ställning till dessa påståenden och se om du är i riskzonen.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Annika Sörensen, Specialistläkare inom allmänmedicin
Senast uppdaterad 11 juni 2020

Det finns olika typer av bipolära sjukdomar. Den ”klassiska bipolära sjukdomen” där stämningslägen växlas mellan depression och mani kallas för bipolär typ 1, och det är Bipolär 1 som detta test gäller.

Fråga 1 av 10
Mitt självförtroende varierar kraftigt i perioder. Från starkt tvivelaktig på mig själv till övertro om mig själv.