Elbehandling

En av behandlingarna som fungerar vid humörsvängningar mellan deprimerad och manisk är elbehandling.


Elbehandling – vad är det?

Elbehandling kallas även för ETC som står för elektrokonvulsiv behandling. Denna behandlingsform kan användas vid flera olika psykiska sjukdomar såsom depression, självmordstankar, bipolär sjukdom med mera. En elbehandling ges på sjukhus därför att du behöver blir sövd en liten stund. Efter behandlingen får du gå hem efter bara några timmar.

Det är vanligt att du känner dig bättre redan efter ett par behandlingar men du kan behöva räkna med att det krävs fem till tolv behandlingar innan du känner dig helt bra.

Under behandlingen

elbehandling

Apparat som används för att ge elbehandlingar

Under behandlingen förs det in korta strömimpulser i hjärnan med hjälp av elektroder som sätts på huvudet. När strömmen förs in i huvudet får kroppen kramp i 15-60 sekunder. Fem till tio minuter efter att behandlingen gjorts vaknar man ur sin narkos.

Hur fungerar det?

Om du exempelvis har en depression så beror det på att signalsubstanserna i hjärnan är i obalans. Receptorerna som för signalsubstanserna mellan varandra är därmed förändrad. Om el då förs igenom hjärnan återställs denna obalans vilket gör att du mår bättre.

Efter en elbehandling kan du känna sig trött och ha huvudvärk. Mot huvudvärken kan du ta vanliga smärtstillande läkemedel i förebyggande syfte. Kroppen kan på grund av kramperna även kännas något mörbultad, som träningsvärk ungefär. Efter en elbehandling bör du inte köra hem själv eftersom du har varit sövd. Ta gärna med någon närstående som kan ta hand om dig efter behandlingen.

Biverkningar

De biverkningar som man kan få av en elbehandling är minnesstörningar. Däremot kan det vara svårt att veta om det var själva depressionen i sig som gett minnesstörningarna eller om det var av elbehandlingen som man fick problem med minnet.

Har du inte fått en elbehandling tidigare kan själva tanken på det kännas obehaglig. Detta kan bero på att det förr i tiden kallades för elchock. Många tycker att en elbehandling är den typ av behandling som snabbast och på bäst sätt hjälper vid en djupare depression.

För att en elbehandling ska kännas helt trygg och bekväm är det viktigt att du som patient får så mycket information som möjligt. Om du har mer funderingar kring hur en elbehandling i praktiken fungerar kan du ta kontakt med din psykiatriska vårdmottagning.