Insjuknande

Manodepressiv sjukdom är något som med åren kommer krypande. Det är inte en sjukdom man insjuknar i akut.


Insjuknande bipolär

Insjuknande – börjar med depressioner

Ofta märker du inte av till en början att du är manodepressiv. Det är nämligen vanligt att sjukdomen börjar med en eller upprepade depressioner i unga år för att sedan utvecklas till en bipolär manodepressiv sjukdom med maniska skov.

Däremot är det mer vanligt med återkommande depressioner som inte övergår till mani. Om du vet att det ligger psykisk ohälsa i familjen med sjukdomar som bipolär kan det vara bra att söka psykiatrisk hjälp vid misstanke. Får du hjälp i tid är sjukdomen mycket lättare att hållas stabil och du löper inte lika stor risk för att drabbas av återfall.

Återfall är vanligt

Skulle du inte få någon hjälp eller behandling mot sjukdomen är det väldigt vanligt att du insjuknar flera gånger under ditt liv och lätt får återfall. Det sägs att de som går med obehandlad manodepressiv sjukdom insjuknar ungefär fyra gånger under en livstid.

Nu för tiden finns det mycket bra medicinering mot den här typen av psykisk sjukdom vilket gör att de allra flesta som får behandling kan leva ett fullt normalt liv med jobb och familj. Däremot finns det ingen garanti för att du inte får återfall bara för att du tar medicinerna. Det finns de personer som insjuknar igen trots rätt inställd medicinering.

Fler än man tror

Det är fler än man tror som har manodepressiv, bipolär sjukdom. Det sägs att en av hundra någon gång under livet insjuknar i bipolär sjukdom. Om du dessutom tar med de som räknas till lindriga fall stiger siffrorna till fem av hundra.

Vanligast är att du insjuknar någon gång mellan 15 och 30 år, men oftast händer det i tonåren. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor och män.