Symptom

Manodepressivitet (bipolär sjukdom) är en kronisk sjukdom som ger maniska och depressiva perioder. I dessa perioder förändras aktivitetsnivån och sinnesstämningen drastiskt.

Under de depressiva perioderna saknar du energi och känner dig nedstämd.


Manodepressivitet, bipolär sjukdom, präglas av att du i perioder får förändrat stämningsläge, antingen maniska eller depressiva skov.

Symptom vid maniska perioder

 • överdrivet glad och upprymd
 • överaktiv
 • stort självförtroende
 • behöver mindre sömn (inte samma som svårt att sova utan sover mindre på grund av överdriven aktivitet)
 • lättare att bli irriterad eller aggressiv
 • dåligt omdöme (kan visa sig som riskfyllt beteende till exempel gör av med pengar)

Under de maniska perioderna känner du att du är mer intresserad av sex. Samt att det du gör kan vara överdrivet, hängivet, tokigt eller riskabelt.

Symptom vid depressiva skov

 • sällan glad
 • förlorar lust och ork
 • koncentrationssvårigheter
 • dåligt självförtroende
 • skuldkänslor
 • svårt att sova
 • äter mer eller mindre än vanligt
 • känslor av hopplöshet
 • minskar sexlust
 • självmordstankar

Om du förut sprutade ur dig idéer känner du nu istället total slöhet. Du har lätt för att gråta och känner dig allmänt håglös och nedstämd.

I vissa fall kan du ha maniska och depressiva symtom samtidigt.

Hur snabbt pendlar du mellan mani och depression?

Bipolär sjukdom kan närmare beskrivas med hur snabbt personen pendlar mellan mani och depression. På engelska kallas detta ”cycling”. Fyra eller fler episoder under ett år kallas ”rapid cycling” eller snabb pendling. Ännu fler episoder kallas ”ultrarapid cycling” och kan vara svårt att skilja från till exempel borderline eller ADHD.