Vad är bipolär sjukdom (manodepressivitet)?

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som det tidigare kallades för, är en psykisk sjukdom som gör att du i skov får depressiva och maniska perioder. Sjukdomen går att behandla på olika sätt så att du kan leva ett normalt liv.


Mår bra mellan skoven

Att vara manodepressiv innebär att du i perioder är deprimerad och i andra perioder manisk.

Mellan skoven mår du så pass bra att du kan leva ett fullt normalt liv. Förutom de depressiva och maniska skoven kan du även få blandade skov med både maniska och depressiva inslag.

Maniska skov

Sjukdomens maniska perioder utmärks av ökad självkänsla, mer energi och minskat behov av sömn. Dessutom kan personer i maniska skov bli mycket lättirriterade och aggressiva.

Den ökade självkänslan kan ha förödande konsekvenser för relationer och eventuellt för ekonomin. Ofta så märker anhöriga av när de maniska perioderna är på gång. Går man då och får hjälp med en gång kan skovet stoppas.

Depressiva skov

När man går in i de depressiva perioderna av sjukdomen är man raka motsatsen från manisk. Man saknar förmågan att ta sig för saker och självkänslan är mycket låg. Sinnesstämningen är oro och nedstämdhet.

Blandade skov

När man har manodepressiv sjukdom kan man, förutom depressiva och maniska skov, få blandade skov med både maniska och depressiva symptom. Dessa skov är ansedda att vara mycket allvarliga då man går i mycket mörka tankar samtidigt som man är maniskt aktiv. Detta medför att riskerna för självmord är mycket högre.

Olika typer av bipolär sjukdom

Idag används benämningen bipolär sjukdom istället för manodepressiv sjukdom. Bipolär sjukdom delas också upp i olika typer.

Bipolär sjukdom 1

Denna form är närmast besläktad med det förra namnet manodepressiv sjukdom och innebär depression varvat med kraftiga manier som ger psykotiska symptom.

Bipolär sjukdom 2

Denna form är vanligare och innebär att depressioner varvas med mindre manier (så kallad hypomani).

Bipolär sjukdom kan också beskrivas med hur snabbt personen pendlar mellan depression och mani. Detta kallas ”cycling” på engelska. Fyra eller fler episoder under ett år kallas ”rapid cycling” eller snabb pendling. Ännu snabbare pendling kallas ”ultrarapid cycling” och kan vara svårt att skilja från andra tillstånd som borderline eller ADHD.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer för manodepressiva skov kan vara förändringar i livssituationer och långvarig stress. Oftast är det depressioner som utlöses av utomstående faktorer, men även mani kan bero på stressande livshändelser.

Behandling

Det är stora påfrestningar på en person som är manodepressiv och för att minska risker för djup depression och självmord är det viktigt med behandling. Det finns flera olika typer av behandling och vilken typ av behandling som är mest effektiv beror på symptomen.

Läkemedel

Det finns flera olika läkemedel som minskar svängningarna i humöret hos den sjuka. Men det finns även en behandling som kallas för litiumbehandling. Det är ett grundämne som finns i naturen och därmed även i våra kroppar. Litiumbehandlingen ställs in successivt för att anpassa doseringen till personen.

Läs mer om litium för behandling av bipolär sjukdom här.

Elbehandling

En annan typ av behandling som fungerar mycket bra för manodepressiv sjukdom är elbehandling. Det kan låta väldigt skrämmande, men idag utförs behandlingen under mycket kontrollerade former när du är sövd.

Här kan du läsa mer om elbehandling.