Gen kopplad till bipolär sjukdom

Svenska forskare har upptäckt en gen som kopplas till psykoser och minnesproblem. Upptäckten kan leda till nya mediciner för bipolär sjukdom.


generEtt 70-tal patienter med bipolär sjukdom deltog i en studie där olika proteiner mättes i blodet och ryggvätskan. Dessutom noterade man specifika symtom hos varje patient. Då upptäcktes en gen som är kopplad till symtomen psykos och minnessvårigheter.

Det är känt att bipolär sjukdom kan förklaras av ärftliga faktorer men än så länge har bara genetiska riskfaktorer identifierats och man har inte tydligt kunna säga varför vissa insjuknar och andra inte.

Genen som nu upptäckts av forskare på Karolinska institutet och vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är kopplat till hjärnans immunförsvar. Förhoppningen är att framställa ett läkemedel som kan lindra symtomen hos personer med bipolär sjukdom.