Behandling

Det är viktigt att påbörja behandling så snart man fått diagnos, annars kan sjukdomen leda till svåra sociala påfrestningar.


Behandling – viktigt

För att minska risken för stora påfrestningar hos personen som har bipolär sjukdom är det viktigt att påbörja behandling i tid. Detta minskar även riskerna för självmord vid de riktigt djupa depressionerna.

Behandling kan även förebygga att du förstör ekonomin och det sociala livet på grund av det bristande omdömet i de maniska perioderna.

Flera olika behandlingar

För att förebygga att man insjuknar flera gånger och får återfall behövs ofta flera olika behandlingar. Exempel på sådant som kan göra det lättare när man har bipolär sjukdom kan vara:

 • Medicinsk behandling i förebyggande syfte
 • Skaffa dig kunskap om hur det känns när återfall är på gång
 • Ha bra stöd av familj och vänner
 • Skaffa dig god förmåga att kommunicera och lösa de situationer som uppstår
 • Se till att få en god och nära relation med din behandlare

Det är som sagt mycket viktigt att påbörja behandlingen så snart du får symptom. Sök hjälp hos närmsta psykiatriska vårdmottagning för att få den medicin du behöver.

Läkemedel vid depression

Om du söker vård under en depressiv period gäller det att lyfta sinnesstämningen samtidigt som det inte får stjälpa över i mani.

Kombination av läkemedel vid depressivt skov:

 • Antidepressiva
 • humörstabiliserande
 • mot sömnbesvär
 • ångestdämpande

Dessutom får du hjälp via samtalsterapi.

Läkemedel vid mani

Via mani kan du behöva hjälp att komma till ro och sova för att ta igen sömnbrist.

Kombination av läkemedel vid maniskt skov:

 • rogivande
 • stämningsstabiliserande
 • sömngivande

Många kliniker och mottagningar erbjuder även specialanpassad vård till de personer som har manodepressiv, bipolär sjukdom.

Det kan vara bra att veta att det kan ta tid att ställa in medicineringen så att den fungerar som den ska. Men det är viktigt att ha tålamod, medicineringen kan nämligen hjälpa dig till att kunna leva ett fullt normalt liv.

Medicinering och litiumbehandling

Medicinerna som finns mot bipolär sjukdom verkar för att stabilisera och minska de stora svängningarna i humöret. Dessutom ska de verka för att förebygga återfall i sjukdomen. Det är inte ovanligt att det krävs flera olika mediciner för att på bästa sätt kunna stabilisera humöret.

Litium är ett grundämne som finns i naturen i små mängder. Ämnet finns i mediciner för manodepressiv sjukdom och är mycket beprövat för att behandla de symptom som uppstår i samband med sjukdomen.

För att kunna ställa in doseringen av litium måste man till en början mäta de nivåer av litium som finns koncentrerat i blodet. Därefter ställer man gradvis in medicinen för att hitta den rätta balansen. Det är viktigt att få ut så stor effekt som möjligt för att minska humörsvängningarna mellan mani och depression, men samtidigt ge så lite biverkningar som möjligt.

Det gäller att man har ett stort tålamod i denna process då det kan ta lång tid, allt från några månader till år.

Biverkningarna av litium

De vanligaste biverkningarna av litiumbehandling är:

 • Darrande händer
 • Viktnedgång
 • Påverkan på sköldkörteln
 • Ökad urinering

Läs mer om behandling av bipolär sjukdom med litium här.

Förutom medicinering finns det andra behandlingar mot bipolär sjukdom. Läs mer om elbehandling här.