Vid bipolär sjukdom ger litium bäst effekt

Ny studie från Karolinska institutet visar att litium ger låg risk för återinläggning på sjukhus, ändå minskar förskrivning.


Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom behandlas vanligen med antingen humörstabiliserande eller antipsykotiska läkemedel. Litium anses vara den mest effektiva humörstabiliserande medicinen men få studier har jämfört olika läkemedel på lång sikt.

Forskning vid Karolinska institutet baserat på 18 000 patienter i Finland som tidigare varit inlagda på sjukhus för bipolär sjukdom, har jämfört risk för återinläggning med eller utan behandling.

Resultaten visar att litiumbehandling är kopplat till låg risk för återinläggning, 30 procent lägre än utan behandling.

Vad gäller antipsykotiska läkemedel visar studien att även de har bra effekt, framförallt långtidsverkande injektioner som ger 30 procent minskad risk för återinläggning. Den vanligaste antipsykotiska medicinen som används idag är i tablettform men gav, enligt studien, bara 7 procent minskad risk jämfört med utan behandling.

– Förskrivning av litium har minskat stadigt under senare år, men våra resultat visar att litiumbehandling fortsättningsvis bör vara förstahandsval vid bipolär sjukdom. För de patienter där litium inte bedöms vara en lämplig behandling kan långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel vara ett säkert och effektivt alternativ, säger Jari Tiihonen, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Läs mer om litium för behandling av bipolär sjukdom.