Innovation & Forskning

Vid bipolär sjukdom ger litium bäst effekt

Ny studie från Karolinska institutet visar att litium ger låg risk för återinläggning på sjukhus, ändå minskar förskrivning.

Gen kopplad till bipolär sjukdom

Svenska forskare har upptäckt en gen som kopplas till psykoser och minnesproblem. Upptäckten kan leda till nya mediciner för bipolär sjukdom.