Gen kopplad till bipolär sjukdom

Ett 70-tal patienter med bipolär sjukdom deltog i en studie där olika proteiner mättes i blodet och ryggvätskan. Dessutom noterade man specifika symtom hos varje patient. Då upptäcktes en gen som är kopplad till symtomen psykos och minnessvårigheter. Det är känt att bipolär sjukdom kan förklaras av ärftliga faktorer men än så länge har bara … Fortsätt läsa Gen kopplad till bipolär sjukdom