✕ Stäng

5 missuppfattningar om bipolär sjukdom

Jag har märkt att det bland professionella finns mycket fördomar kring framförallt bipolaritet vilket verkar grunda sig i okunskap. Min vision är att öka kunskapen kring psykisk ohälsa i allmänhet och bipolaritet i synnerhet för att således minska skammen och stigmat som föreligger.

Åsa Vikman, Skribent
Senast uppdaterad 11 januari 2019

Innan dagen jag åkte in till psykakuten och fick höra att jag förmodligen var bipolär visste jag inte mycket om sjukdomen. Jag önskar att jag kunde säga att jag inte hade några fördomar, men jag är ganska säker på att jag hade det. För vad grundar sig fördomar i? Just det. Okunskap. Som socialsekreterare har jag blivit varse om att de flesta av oss professionella likt mig själv innan jag fick min diagnos, inte vet så mycket om bipolaritet. Samtidigt möter vi så många som har denna vanliga psykiska sjukdom. Nedan presenterar jag därför de vanligaste missuppfattningar kring bipolär sjukdom.

1. Man är antingen manisk/hypomanisk eller deprimerad. Det finns inget mellanläge.

Sanningen är att vi den största delen av tiden är skovfria, det vill säga utan symptom. Har man bipolär typ 1 kan man vara skovfri i många år, men när man sedan väl får ett skov blir det mycket djupt. Har man typ 2 däremot har man skov oftare men inte lika djupa.

2. Bipolära har ofta sociala problem

De allra flesta bipolära som syns i samhället är de som har problem av olika slag vilket gör att det skapas en snedvriden bild. Vi bipolära är oftast gemene man och fungerar som precis alla andra.

3. Allt sitter i huvudet

Vad som gör att man drabbas av bipolär sjukdom har troligen både med arv och miljö att göra. Man föds med en skörhet och sedan är det oftast något som händer i livet som utlöser det. Det är bekräftat att det har att göra med kemiska obalanser i hjärnan. Bipolär sjukdom går inte att bota, utan är livslång.

4. Att vara manisk är roligt, produktivt

Att ha extra mycket energi och vara uppåt förknippar många med något positivt, men som bipolär kan dessa manier/hypomanier vara minst lika jobbiga som depressioner. Man har svårt att kontrollera sig och tankarna rusar. Går det för långt kan man tappa verklighetsuppfattningen och hamna i psykos. Det finns även det som man kallar för blandtillstånd då man är både deprimerad och manisk samtidigt, vilket kan vara förödande för personen som blir drabbad.

5. Det finns bara en eller två typer av bipolär diagnos

Länge ”fanns” det bara två typer av bipolär diagnos: typ 1 och typ 2. Idag finns det dock många fler som bland annat typ 3 och typ 4.

Idag bor Åsa med sin make som har två barn och en hund tillsammans. Att komma ut som bipolär och berätta om hur det är att leva med sjukdomen är ett sätt för henne att öka kunskapen kring detta ämne. Du kan läsa mer om henne här.

Senaste Nytt